BİR VAR BİR DE YOKMUŞ

2023-01-05

BİR VAR BİR DE YOKMUŞ
Vakti ile bir kalp dostu,
Bir de kin dostu varmış.
Kalp dostu kalpleri fetheder,
Kin dostu, para destelermiş.
Aradan zaman geçmiş,
Kalp dostu çok kazanıp,
Yine kalbe yatırmış,
Sevmiş, sevindirmiş hep,
Nur gönlünde yaşarmış.
Zavallı kin dostu,
Kara para ile kalmış,
Birde deldirmiş postu,
Bataklıkta yaşarmış.
Onlar bu dünyada,
Bir var, bir de yokmuş
Zalim bayraklarının
Rengi fark etmiyormuş
Raziye Ünal