GÜLHASEĞİTİM’LE TANIŞMAK AYRICALIKTIR.
DERNEĞİN MİSYONU:
Amacımız: Akıl, ilim, bilim, değerlerinden ayrılmadan, toplumu madden ve manen kalkındırmak için, kişilik, sağlık, başarı konulu değerlerimizi eğitim seferberliği ile yayarak, huzurun devamına, savaşların, kavgaların ve sorunların çözümüne, insanlar arası sevgi saygının yerleşmesine, dünyanın yaşanacak yer olmasına ve birlik beraberliğe katkıda bulunmaktır.
DERNEĞİN VİZYONU:
Eğitim Seferberliğimizi, ilimize ülkemize ve bütün dillere çevirerek, insanlığa, gelecek nesillere ulaşmasını, sağlamak için, bir eğitim binası ve bağımlılık ve psikolojik sorunların çözümü için, bir eğitim kliniği yaptırarak insanlığa hizmet etmek hedefimizdir, (bu alada maddi ve manevi desteğe) çok ihtiyaç vardır.
GÜLHASEĞİTİM SEFERBERLİĞİNİN İÇERİĞİ:
Kişilik eğitimi: Olabildiğince sevgi, saygı, güven inanç ve etik değerleri yüksek, görev ve sorumluluk bilincinde , inanç, ahlak, aile ve çocuk eğitimi konusunda bilinçlenen, kişilerin artması ile mutlu aile ve toplumda, kişilik sahibi mutlu bireyler ve mutlu nesiller yetiştirmesine katkıda bulunmaktır.
Sağlık eğitimi: Daha sağlıklı bireylerin artması için, bireylerin koruyucu hekimlik bilgilerini öğrenmesine, zararlı alışkanlıklardan korunup, kurtulmasına, şifalı bitkileri tanıması, sağlıklı beslenmesi, spor ve egzersizleri hayatın bir parçası haline getirmesi daha hareketli, esnek; sağlıklı ruh ve bedene sahip olmasına katkıda bulunmaktır.
Başarı eğitimi: Yüksek değerleri ve çalışmayı, çok seven, güzel alışkanlıklar kazanan, Aile, toplum, ve doğa ile doğru iletişimler kuran ve sorumluluklarına sahip olan olumlu değişim için gayret eden, mesleğinin püf noktalarını, örnek insanları gelecek nesillere aktaran başarılarını kat, kat katlayan güçlü bireyler olmaya katkıda bulunmak, bütün bu çalışmalarla eğitim seferberliği yapmaktır.
Bütün bu eğitim seferberliği ile dünya barışına katkıda bulunmak, husumetleri kaldırmak ve insanca yaşamaya yapıcı olmaya katkıda bulunacak, Projeler, konferanslar, filmler, ilim bilim ağırlıklı yararlı çalışmalar yapmaktır.
BU AMACIN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN:
Nefsinin dizginlerini elinde tutan, kendisine ailesi ve toplumuna yararlı olmaya çalışan, Hak rızası güden, gelişimine, olumlu değişime öğrendiklerini hayata taşımaya çalışan bireylere ve bu alanda uzmanlara ihtiyaç vardır. Bu kişilik özelliklere sahip güzel insanları, birlikte hedefe ulaşacak yönetimde görevler alabilecek üyeleri bekliyoruz.
Ayrıca tanıdığımız güvendiğimiz derneklerle birlikte hareket ederek, kümelenme çalışması yapılacak, insanlığı madden ve manen kalkındıracak olan eğitim seferberliği ile ülkemizi ve dünyamızı aydınlatma amacımıza ulaşacağız.
ÜYELERİN KAZANCI VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?
Yararlı büyük işleri, bir insan tek başına yürütemez, ama birlikte nice büyük işlerin altından kalkar, hedefimizdeki başarılara imzamızı atarız. Birlikte ruhen ve bedenen geliştirerek, insanlığın gelişimine katkıda bulunur, Yaratanın ve insanlığın takdirini kazanırız.
Yaptığımız iyiliği unutmalı, bize ve insanlığa yapılan iyiliği asla unutmamalıdır. Dağa karşı seslendiğimizde, söz dağa çarpıp yankı olarak, döndüğü gibi, yapılan her sesleniş, insana geri dönecek, yapılan güzel işler, iyi dönüşümlerle, huzur ve mutluluğumuza vesile olacaktır.
Toplumsal sorunlar ve çözümler
Son yüzyılda, kültür erozyonunun etkisi ile toplumun kişilik değerlerinde çok hızlı düşüş yaşanmaktadır. Bu nedenle inanç ve ahlaki değerlerin, görev ve sorumluluk anlayışının azalması ile sorunlu aileler, şiddet ve boşanmalar gittikçe artmaktadır. O ortamda bütün bu olumsuzlukları görerek öğrenen çocuklar, sorunlu bir nesil olarak, yetişmektedir. Kişilik sorunları, sağlık ve başarı sorunlarını da tetiklemektedir. İşte bu sorunları çözmek, harlayan yangını söndürmek için birlikte hareket ettiğimizde mutlu bir geleceğin ve mutlu bir neslin tamelini atmış olacağız.

DERNEĞİN KURULUŞ HİKÂYESİ
Derneğimiz 12-02-2007 yılında, Merkezi Kırıkkale’de kurulmuştur. Amacı 23 yıllık uzun bir Yeşilay Çalışmalarından sonra, ahrete intikal eden merhum Yeşilay Genel Başkanımız Selahattin Kaptanağası’nın bir arzusunu gerçekleştirmekti. Arzusu gelecek nesillerin zararlı alışkanlıklardan korunup kurtulması için bu Yeşilay bilgilerinden okullarda öğrencilerin faydalanması idi. Bu arzuyu gerçekleştirmek için çalışırken düşündük: "İnsanların zararlı alışkanlıklardan kurtularak kalkınması için yeterli değildi. İnsanların madden ve manen kalkınması gerekirdi bunun için iyi bir kişilik sahibi olmalıydı, o da yetmezdi, her yönden sağlıklı olmalıydı ama bu da yetmezdi kalkınmak için her işinde başarılı olmalıydı" Evet "Bir milletin kalkınması için kişilik, sağlık, başarı değerlerini yükseltmesi kendini geliştirmesi gerekirdi"
Bunun için hazırladığımız programı hayata geçirmek için, dernek kurmaya karar verdik.
Güzel alışkanlıklar kazanma konulu kurslar açıp, sağlıklı beslenme spor gibi etkinlikler, eğitim seferberliği çalışmaları yürüttük. Amacımız bu çalışmaları ömür boyu eğitime çevirebilmekti.
BAŞKANIN ÖZ GEÇMİŞİ:
Raziye Ünal 1955 yılı Ankara doğumlu hayatı Kırıkkale’de sosyal aktivitelerle, olumlu mücadelelerle geçti. 9 yaşımda şiir yazma İlkokuldan sonra. Kuran ilmi(1969), dikiş nakış kursuna, (1970-1971) katıldı. (1974) yılında evlendi, 21 yaşında yerel gazetelerde makaleler yazmaya başladı. 1986 yılında Yeşilay şubesi kurucu üyesi ve başkanlık görevlerine 23 yıl devam etti.
Yeşil-ay dergilerini 23 yıl, Kadın ve aile dergisi 3 yıl, İslam dergisi 2 yıl düzenli okudu. Ayrıca, başarı yayınlarını, şifalı bitkileri, Tıbbın Nebeviyi, hadis, ilmihal bilgilerini, Aşık Yunus Emre'nin şiirlerini, tenbihül-gafilin, Bustanül-Arifin gibi ünlü kitap setlerini tekrarlayarak okudu.
Yerel Radyo olan, Anadolu FM. De 3 yıl, Yeşilay’dan esintiler isimli, haftada bir gün sunumlar yaptı. Beş çocuk annesi iken aynı zamanda ortaokulu ve 7 yıllık lise dengi Mesleki eğitim merkezini dışarıdan bitirdi. Ev hanımlığı, eş, annelik görevleri devam ederken, bazen yazı çalışmaları ve bayan terziliği mesleği çalışmaları yer değiştirmiştir. 2002 yılında İnsanlığı Sigaradan Kurtarma ve Huzur Operasyonu isimli kitabını yayınladı.
07-02-2007 tarihinde Güzel Hasletler Eğitim Derneğini kurdu. Piyes, hikaye, senaryo şiir ve makalelerinin çok az bir kısmı internette yayınlanmaktadır. Tütün kontrol kurulunda iki yıl üyelik görevi ve Sosyal Yardımlaşma Vakfında mütevelli üyesi olarak görev yaptı.
Bu arada beş evladını severek yetiştirip evlendirdi.
Genel olarak Kişilik, sağlık, başarı konularında kendini geliştirmek için okudu araştırdı ve yazdı. 2018 yılında, "Yaşam Koçluğu" 2019 yılında "Bağımlılık Terapi" eğitimine katılarak sertifikalar aldı. Sağlıklı beslenme sağlıklı kilo verme konusunda özel çalışmalar yaptı. Halen eğitim ve olumlu değişim telkinleri konusunda özel çalışmalar yapmaktadır.