VESVESE VE KURUNTULARDAN NASIL KURTULURUZ

2023-01-22

Vesvese şeytanın insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak, onları boş ve amaçsız işlerle uğraştırarak vakitlerini almak amacıyla hislerle gelen yanıltıcı sözlerdir.
Örneğin banyo yaparken temizlenmediği hissini vererek iki misli ve daha fazla su kullanmasına ve zamanı kaybetmesine sebep olur. Veya kapısını kitlediği halde tekrar, tekrar gider kapıyı kontrol eder, temizlediği yeri tekrar, tekrar temizler, sevdiği insanların kendisini aldatacağı düşüncesine, bilmediği varlıklar tarafından öldürüleceği korkusuna kapılır. Doğru bildiği gerçeklerin yanlış olduğunu düşünür. Şeytan bu vesvese ve kuruntularla insanlara, hüzün, korku sıkıntı vermeye, Allah, Kuran ya da din hakkında kuşkuya düşürmeye ve insanların aralarını açmaya, çalışır. Kuran'da şeytanın vesvese verme özelliğini anlatan ayetlerden bazıları şöyledir:
Şeytan vaatlerle, en olmadık kuruntulara düşürür. Oysa bir aldanıştan başka bir şey va'detmez. (Nisa Suresi, 119-120)
Şeytan insanların göğüslerine vesvese verir. (içlerine kuşku, kuruntu hissi verir. ) (Nas Suresi, 5)
Şeytanın vesvesesine kapılanlar, bu sorunlarla bitkin olur, ruh sağlığı bozulur.
Akıllı insan, şeytandan gelen vesveseleri düşünerek vakit kaybetmez, Takıntılara kapılmamak için kendini çalışmaya verir, Yüce Allah'ı çok anar ve Kuran ayetlerini düşünerek şeytanın şerrinden kurtulmak için namazlarının arkasından dua eder. Faydasını umarak ve inanarak Felak, Nas ve Fatiha ayetleri okuyup zamanını çalan şeytandan ve onun şerrinden, sonsuz ilim ve Alemlerin gerçek sahibi Yüce Allaha sığınılır.
Mucizelerle dolu olan Kuranı kerim insanların psikolojik sorunlarına da çözüm üretmiş kestirmeden psikoterapik bir düşünce ile tedavisini bildirmiştir. Pisikiyatri uzmanları bu rahatsızlıklara tıbben takıntı saplantı ve zorlantı olarak isimlendiriyorlar tedavisinin de ilaçtan çok psikoterapi’nin iyi geldiğini belirtiyorlar.
Sağlık ve huzur dileklerimle
Raziye Ünal