Kıymetli Üyelerimiz

2018-04-04

Sayın Üyemiz ve Üye Adaylarımıza Müjdeli Haber

İyilikte yarışan, sağlıklı yaşayan, başarıdan başarıya koşan, madden ve
manen kalkınan, dünya ahret saadetine kavuşan, toplumsal birlik beraberlik
sevgi ve saygı değerlerini yükselten kişilerle beraber olmak için, sizleri Güzel
Hasletler Eğitim Derneğine üye olmaya davet ediyorum.
Bizi diğer eğitim derneklerden ayırtan özelliğimiz, toplumu madden ve manen
kalkındırmak için, kişilik, sağlık, başarı üzerine eğitim vermektir. Dinimiz akıl
dinidir, aklı olmayanın ve aklı kullanmayanın, dinide yoktur. O nedenle
inancımızın kültürümüzün kapısı akıl ilim ve bilimsel değerlere açıktır. Bizler de
bu değerlerden ayrılmadan, güzel işler yaparak dünya ve ahret saadetimizi
korumak için, 2007de bu derneği kurduk.
Bu güne kadar dernekte aktif bir örgütlenme gerçekleştirmedik, bu zamana
kadar dernek çalışmalarının büyük bir kısmını yönetici olarak üstlendim,
herkesin ayrı bir işi var, rahatsız etmeyim, diye görev vermeye kıyamadım. Bu
da dernek çalışmalarının geri kalmasına neden oldu. İş paylaşımında bulunmak,
görev dağılımı yapmak insanı rahatsız etmek değilmiş düşünemedim.
Artık yukarıdaki amaçlarımızı halkımıza sunmadan önce üyelerimiz arasında
gerçekleştireceğiz. Bu eğitim Seferberliği ile Allah sevgisi kazanmak! ahrette
cemalini görmek için çalışacağız inşallah. Kimseye altından kalkamayacağı
değil, herkesin yapabileceği görevlerden bahsediyorum.
Bişri hafi Hazretleri, bir Allah lafzını çamurdan temizleyip duvara astığı için, bir
sarhoşken Allah ın sevdiklerinin arasına girip ilim sahibi oldu Bizlerde bu güzel
çalışmaları yaparak, inşallah Allah&;ın sevdikleri arasına gireriz.
Hz. Ali efendimiz “Çocuklarınızı gelecek zamana göre yetiştirin” diyor! Biz
kendimizi şimdiki zamana göre yetişelim ki; çocuklarımızı da gelecek zamana
göre yetiştirebilelim. Teknoloji öyle hızla ilerliyor ki; önce biz yaşadığımız çağın
teknolojilerine ayak uydurmalıyız.
Örneğin: eskiden tavuk teleğini mürekkebe batırıp yazarken, kalemle ve
daktiloda yazarken bu gün bilgisayar tuşlarına basarak yazıyoruz. Bu gün
bilgisayar çağındayız, bu teknolojiyi iyi kullanırsak iyi işler, kötü kullanırsak
kötü işler yaparız. Biz bilgisayar ve İnternet kullanmayı bilmezsek, çocuğumuz
teknolojinin içinde yaşıyor. O bilgisayar ve İnternette cirit atarken, biz bu
işlerden anlamazsak, onları tehlikelerden nasıl koruruz.
Atalarımız “Çocuk akan suya benzer” der, biz o suyu kanalize ederek, güzel
örnek olur, işin ilmini anlatırsak, o su yolunu bulur, hedefine gider. Eğer o suyu
kanalize etmezsek, olmayacak yerlere akarak çevreye zarar verir, bu felaketi
baştan önleyemezsek, artık ne çocuğumuzu zarardan, nede felaketlerden
koruyabiliriz.
Bizler kendimizi, Kişilik, Sağlık, ve Başarı yönünden iyi yetiştireceğiz ki,
yetiştirdiğimiz evlatlara güzel örnek olalım ki evlatlarımız da kişilikli sağlıklı
başarılı olsun yaptıkları güzel işler, bizim iki cihanda cennetimiz olsun.

Gülhaseğitim seferberliğini uzmanlarımızla hazırlayacağız, bu eğitimden önce
üyelerimiz direk yararlanacak uzaktakiler ve gelemeyenlere (internet ile)
yararlanacaklardır.
Her insanın bir hedefi vardır, sigara bırakma, kilo verme, derslerinde veya
işinde başarılı olma, sabırlı, merhametli, sakin olmak olma, güzel konuşma gibi
vs. herkesin ulaşmak istediği güzel hedefleri vardır. Bu hedeflere telkin ve
Otohipnoz la ulaşacaklardır. Uzaklardaki ler (internet yolu ile) katılarak
mutluluğa kavuşacaklardır.
Dileyen üyelerimiz Otohipnoz yapmayı ve telkin hazırlamayı, proje yazmayı
öğrenerek, hedeflerine ulaşacak ve kalkınacaklardır
Aylık toplantılar düzenleyerek yapılacak çalışmalar ve projeler için görüş
alışverişlerinde bulunur önerileri alınır. Birlikte derneğe ve üyelere kar
getirecek işler araştırılır.
Yapılacak konferansımıza halkımızla birlikte katılım sağlarlar
Öncelikle Dernekte bilgisayar kursu verilecek, üyelerimiz arasında bilgisayar,
internet kullanmayı bilmeyen kalmayacaktır.
Uzmanlarla Hazırlayacağımız Eğitim Çalışmalarından Üyelerin Yararları
Kişilik eğitim çalışmaları ile, kendimize Rabbimize ailemiz ve topluma karşı
görevlerimizi yerine getirerek insani değerlerimiz, inanç ve ahlak değerlerimiz
bir kat daha yükselerek, aile saadeti yaşanacak, çocuklar ve torunlar daha iyi
yetiştirilecek, bu başarıların huzur ve mutluğunu dünya ve ahrette
yaşanacaktır.
Koruyucu hekimlik, şifalı bitkiler, spor ve zikirle egzersiz bilgileri gelişecek,
zararlı alışkanlıklardan korunacak ve gereğinde bu alışkanlıklardan kurtularak
ideal kiloda, sağlıklı huzurlu bir yaşam süreceklerdir.
Çevresi ile iyi iletişimlerde bulunarak, çalışmayı severek, zamanı iyi
değerlendirerek, mesleğinin püf noktalarını öğrenerek başarılarını artıracaklar
dolayısı ile madden ve manen kalkınacaklardır.
Üyelerin görevi: Aşağıdaki çalışmalardan birini, yada birkaçını
yapabilmektir.
1- Yönetim kuruluna ve çalışma guruplarına seçilenler, mesleğine göre kişilik
sağlık başarı gurubuna ayrılarak her gurup kendi konuları ile ilgili çalışmayı
yürütür, derneğe gönüllüler ve üyeler kazandırırlar. Uzmanlarımızın hacamat,
hipnoz, mesleki eğitim gibi kurslarına katılarak, gelişmesi sağlanarak dernekte
diğer uzmanlara eğitim vermesi sağlanır.
2- Dernekte yapılan işlerin ilerlemesi için, gelire ihtiyacı vardır. Bunlar derneğin
ürettiği hedefe ulaşma eğitim katoloğu, eğitim cd. sponsorlar üye aidatları ve
projelerden elde edilecek gelirlerdir. Dernekte gelir ve giderler şeffaf olacak,
dileyen üyeler derneğe ne kadar aidat ve gelirin elde edildiğini harcamaların
nereye verildiğini bilecektir. Herkes imkânı nispetince ister 1, ister 10 lira veya
daha fazla aidat verir. Kazanılan projelerde ücretli çalışır. Tanıtım ve reklamınızı

yapıp, sponsor kazandırarak kendinin ve derneğin gelir ve imkânların
artmasına, işlerin ilerlemesine katkıda bulunurlar.
3- Proje yazılımı öğrenerek, kendinin ve derneğin güçlenmesini sağlar veya bir
uzman olarak görüş ve önerilerini sunarlar. Spor ve El sanatları eğitimine,
katılarak bu sanatlardan gelir elde edebilecek, Gülhaseğitim seferberliği bilgi
yarışmalarına, katılabileceklerdir
4- Bütün eğitim çalışmalarına katılarak, çevreye duyurarak, bu eğitimden
bireysel olarak kalkınır. Aynı eğitimi küçük guruplara sunum yaparak, toplumun
kalkınmasına katkıda bulunurlar.
5-Aylık toplantılara çağırıldığı zaman, çok önemli bir engel yoksa, mutlaka
katılırlar.
Gönüllerimizin katkıları
1- Derneğin amacı için, hedefe ulaşmasına katkıda bulunabilir, gönüllü üyeler
kazanabilirler.
2- Amaç ve hedeflerin ilerlemesi için, verilen görevde, projelerde, ücretli veya
ücretsiz çalışabilir.
3- Davet edildiğinde müsaitse gelebilir. Bir uzman olarak görüş ve önerilerini
sunabilir.
4- Eğitimlere katılarak, yakınlarına duyurarak toplumun kalkınmasına katkıda
bulunur.
Hedefimiz: Bir eğitim Kliniği ve eğitim binası yaptırmak, klinikte içki, sigara,
kumar, uyuşturucuyu gibi kötü alışkanlıkları bırakması, varsa psikolojik
Sorunları telkin, eğitim, Alternatif tıp yöntemi ile sorunlar çözülecektir. Eğitim
binasında Açık öğretim teknikleri, kullanılarak, kişilik, sağlık, başarı konulu,
genel ve özel telkinler verilecek, sözlü ve görüntülü çalışmalarla ülke ve dünya
insanlığına hizmet edilecektir. Selam ve Saygılarımla

Güzel Hasletler Eğitim Derneği başk. Raziye Ünal*