Yatar Şehidim Çanakkale'de

2018-04-04

Bak şanlı tarihin girdaplarında,
Dağ başların da, deniz de, ovada,
Dere, ırmak, göl kenarında.
Çanakkale’de can veren Şehidim yatar,
Şehidin düştüğü yerden, bin yiğit kalkar.

<<<<<<<<<<<

Atalarım kılıçla aldı, kalemle tutular,
Vatan uğrunda, yar unuttular,
Haktan güç alıp, zalim vurdular,
Vatan için can veren, Şehidim yatar,
Şehidin düştüğü yerden, bin yiğit kalkar.

<<<<<<<<<<<<<

İmanla yücelttik, O şanlı tarihi,
Ne destanlar yazdırdık biz ilahi,
Son peygamber, milletimin önderi,
İnançla, Allah! diyen Şehidim yatar.
Şehidin düştüğü yerden, bin yiğit kalkar.

<<<<<<<<<<<

İman olmasa, Mehmetçik olmazdı,
O imanla, ne destanlar yazdırdı,
Yenilmez olduğunu, düşman anladı,
İmandan güç alan, Şehidim yatar,
Şehidin düştüğü yerden, bin yiğit kalkar.

<<<<<<<<<<<

Düşmanına bile, o dostluk yapar
Yardıma muhtaç olanın, elinden tutar,
Öyle bir kahraman! hak yardım eder,
Anadolu’nun her yerinde, Şehidim yatar,
Şehidin düştüğü yerden, bin yiğit kalkar.

<<<<<<<<<<<<

Dost düşman, hayranlığını, ilan ederler,
“Bir Türk gibi kuvvetli” derler,
“Bir Türk Dünyaya bedel” bunu bilirler
Çanakkale sırtlarında, Şehidim yatar
Şehidin düştüğü yerden, bin yiğit kalkar.

<<<<<<<<<<<<<<

Atalarımın meziyetinden, Napolyon bahseder
Türkler öldürülebilir, mağlup edilemezler.
Türk'ün erkeği cesur , kadını iffetlidir der,
Fatiha oku, selamlayarak, Şehidim yatar,
Şehidin düştüğü yerden, bin yiğit kalkar.

<<<<<<<<<<<<<<<

Mazluma kucak açtı, zalime korku saldılar,
Kadın, çocuk, silahsıza, el kaldırmadılar,
Kahramanca yaşadı, adaletle nam saldılar,
Eşi benzeri yok, Çanakkale’de Şehidim yatar
Şehidin düştüğü yerden, bin yiğit kalkar.

<<<<<<<<<<<<<<<

Ana, ata, yar hasretini, içlerine gömdüler,
Sıcak taam yemedi, nefsi düşünmediler,
Can verdi, Çanakkale’yi vermediler.
Çanakkale de iki yüz elli bin, Şehidim yatar
Şehidin düştüğü yerden, bin yiğit kalkar.

RAZİYE ÜNAL